TREN

ÇALIŞMA ALANLARI

Hukuk Büromuzun başlıca çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

• Ticaret Hukuku,
• Borçlar Hukuk,
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,  
• İcra ve İflas Hukuku,
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
  (Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım  Davaları vb.)
• Gayrımenkul Hukuku
• Sağlık ve Klinik Araştırmalar Hukuku, 
• Petrol, LPG ve Enerji Hukuku,
• Gıda Hukuku,
• Tüketici Hukuku,
• Taşıma ve Sigorta Hukuku,
• İdare Hukuku,
• Aile Hukuku
• Bilişim Hukuku
• Ceza Hukuku
• Vergi Hukuku