TREN

Restoran

Restoran sektörünün ülkemizdeki yoğun rekabet ortamına göre sektörde yer alan müvekkillere “iş hukuku, ticaret hukuku ve gıda mevzuatı” başlıklarında hukuki destekler verilmektedir.