TREN

Petrol ve LPG

Büromuz çok uluslu şirketlere akaryakıt depolama ve dolumu hizmeti sağlayan çeşitli şirketlerin yıllardır vekilliğini üstlenmektedir. Büromuzda bu faaliyetlerle ilgili firmalara, gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaşanan ihtilafların çözülmesi hususunda danışmanlık ve dava desteği verilmektedir. Ayrıca imar değişiklikleri ve yeni imar planlarıyla ilgili davalar da bu sektöre özel olarak büromuzca takip edilmektedir.

LPG sektöründe ağırlıkla dağıtıcıların bayilik ilişkisinden kaynaklanan ihtilafları büromuzca yılardan beri takip edilmektedir.