TREN

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin talep edecekleri çeşitli hukuki konularda danışmanlık hizmetleri büromuzca sağlanmaktadır. 
Tüzelkişi müvekkillerin “İnsan Kaynakları, Finans, Pazarlama, Operasyon ve Hukuk Divizyonu” gibi birimlerine aktif hukuki danışmanlık hizmeti tarafımızdan verilmektedir. Her türlü hukuksal soru ve sorunlara daha başlangıç aşamasında çözüm üretmeye yönelik bu çalışmada nihai amaç, şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma ile ihtilaflar oluşmadan önce bunlara müdahale edebilmek ve meselelere yön verebilmektir.

Bu hizmet konumuzla ilgili olarak, ihtiyaç doğrultusunda konularına göre oldukça geniş akademik danışman kadrosu ile çalışma olanağına sahip olan bir büroyuz.

Verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile müvekkillerin ekonomik ve ticari açıdan gelişmesine katkıda bulunmak ana hedeflerimizdendir.